Videregående skole

AKTUELLE FORMIDLINGSTILBUD

 

For mer info og bestilling kontakt formidlingsavdelingen e-post: formidling(at)skmu.no eller tlf: 38074911/17

 

The Beginning is Always Today, 21.sep -19.jan 2014

Med stort alvor og mye humor utfordres i denne utstillingen forestillingene om kjønn, roller, stereotypier, makt, minoriteter, kultur, historie og rettigheter. Med utstillingen ønsker vi å gi et innblikk i utviklingen av feminisme og feministisk kunst generelt. Samtidig vil vi vise et portrett av kvinners vilkår, ønsker og rettigheter i vår egen tid.

 

 

Museets samling

I og med at det i år er 100 år siden kvinner fikk full stemmerett i Norge, har vi derfor valgt å sette fokus på verk av kvinnelige kunstnere i museets samling. Vi har valgt tre ulike innfallsvinkler. Vi har sett på hvordan verkene i samlingen fordeler seg på kvinnelige og mannlige kunstnere. Vi har undersøkt om verk i museets samling kan fortelle noe om kvinners historie-både den generelle historien og kvinners posisjon innenfor kunsthistorien. I tillegg har vi lurt på om kjønn er et fruktbart perspektiv for å nærme seg et kunstverk.

I denne nymonteringen av samlingen har vi også montert et rom som er knyttet til tematikken til Christian Kroghs billedserie og bok om syersken Albertine og hennes historie. Til dette rommet er det laget et eget formidlingsopplegg. Og hvis dere ønsker å vite mer om dette, er det bare å ta kontakt.

 

 

 

 

ARKITEKTURVERKSTED

stående tilbud

 

Mange elever har tidligere år vært innom Norsk Form FORMlabs Arkitekturverksted på SKMU. Her får elevene gjennom praktisk problemløsing og lagarbeid innføring i noen av arkitekturhistoriens viktigste bygningsprinsipper så som pyramide, søyle, romersk bue m.m. Opplegget er laget av forfatterne bak arkitekturdelen i Kunnskapsløftet.

http://www.norskform.no/Temaer/Undervisning/Arkitekturverksted/

Vi har utstyret og gjennomfører dette etter avtale med interesserte skoler. Vennligst vær ute i god tid så vi kan planlegge og sette av rom.

Ta kontakt direkte med formidlingsavdelingen på SKMU for spørsmål og bestilling.

 

Tilbud til VGS høsten 2012