Små skulpturer

2015-2017

I vandreutstillingen Små skulpturer griper vi fatt i samtidens kunsthåndverk. Den danner et godt utgangspunkt for å snakke om tredimensjonal form. Formene fungerer som fortellende objekter. Noen ganger er det menneskekroppen som er skildret, andre ganger er det dyrefigurer eller rene fantasivesen. For de minste er det nok den umiddelbare sanseopplevelsen som er viktigst. Her kan man også se på de forskjellige materialene skulpturene er laget av, hvilke redskaper og teknikker som er brukt. Hvilken muligheter og begrensninger  ligger i det disse redskapene og teknikkene?

DKS Vest-Agder