SKALA

På turne til skoler i Vest-Agder

SKALA er et formidlingsprosjekt til skoler i Aust-Agder og Vest-Agder

Hva har størrelse å si for hvordan vi oppfatter noe, og hvor stort må noe være for at vi skal forstå det?  Mange kunstnere jobber med å forstørre noe for at vi bedre skal se det. På samme måten kan de ta noe stort og lage en liten modell slik at vi skal få kontroll på det og fatte helheten.

I denne skoleutstillingen får elevene presentert hvordan kunstnere jobber med størrelser på ulike måter. Gjennom bilder og ekte kunstverk fra samlingen til SKMU, stilles det spørsmål ved hva størrelse har å si for hvordan vi oppfatter noe, og på hvilken måte har størrelsesforholdet mellom ulike ting noe å si?

DKS Vest-Agder

DKS Aust-Agder