Exhibitions

Ongoing Exhibitions

5.9 K.I

Familielørdag

Leonard Rickhard, Sammensatt analyse mot grønt, 1993-94, 2010, 2014-15. Foto: Aptum

Jubileumsutstilling 2015. SKMU 20 år

Amaldus Nielsen: Morgen i Ny-Hellesund, 1881. Foto Kjartan Bjelland

BYEN OG LANDSDELEN. Museets samling 2015-2017