Undervisningstilbud

Sørlandets Kunstmuseum utarbeider egenproduserte undervisningstilbud med utgangspunkt i aktuelle utstillinger. Undervisningstilbudene er faste opplegg som tilpasses for barn i barnehage og elever i grunnskolen og i den videregående skolen. Tilbudet er gratis for barnehager og skoler. Trykk på aktuell gruppe for å lese om oppleggene.

Tilbud for barnehager
>
HUMMER OG KANARI!  / Lise Schønberg

Med utgangspunkt i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI!  leter vi etter havformer i og blant hennes smykker og objekter. Hvordan har tingene fra havet funnet veien til kunstmuseet og hva gjør de her?

 

Tilbud for 1.- 4. trinn
>
DRAUMKVEDET / Torvald Moseid

Med utgangspunkt i DRAUMKVEDET av Torvald Moseid ser vi på hvordan historiefortellinger kan overføres til bilde. I verkstedet utformer vi en felles historie, som vi deler opp i ulike scener og tegner ned i et tegneserieformat.

 

Tilbud for 5.- 7. trinn
>
DRAUMKVEDET/Torvald Moseid

Med utgangspunkt i DRAUMKVEDET av Torvald Moseid ser vi på hvordan historiefortellinger kan overføres til bilde. I verkstedet utformer vi en felles historie, som vi deler opp i ulike scener og tegner ned i et tegneserieformat.

 

Tilbud for ungdomsskoler
>
KUNST PÅ AGDER 1975-2000

Med utgangspunkt i tre rom i samlingsutstillingen BYEN OG LANDSDELEN, konsentrerer vi oss om Kunst på Agder 1975-2000, der vi presenterer utelukkende kunstnere fra Sørlandet som Kjell Nupen, Leonard Rickhard, Håkon Henriksen, Kari Stiansen og mange flere. I verkstedet benytter vi oss av grafiske virkemidler, som trykk og tegning.

 

Tilbud for videregående skoler
>

Vi har for øyeblikket ikke ferdig undervisningstilbud for denne gruppen. Ta kontakt med formidling@skmu.no for tilpasset omvisning.