Sparebanken Pluss Kunstnerpris

22. november

Sparebanken Pluss Kunstnerpris 2012 tildeles Marit Roland (f. 1981).

Sparebanken Pluss Kunstnerpris deles ut årlig i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum. Prisen er på 75.000 kroner og tildeles en ung utøvende kunstner som utmerker seg innenfor det visuelle kunstfeltet. Prisen er opprettet for å synliggjøre og fremme samtidskunst på Sørlandet og gi en anerkjennelse til landsdelens unge kunstnere på dette området. Sørlandets Kunstmuseum innstiller inntil seks kandidater som enten er fra Agder eller er virksomme i landsdelen.

I år har følgende tre kunstnere vært nominert: Marit Roland (f. 1981), Erik Pirolt (f.1977) og Anngjerd Rustand (f.1977).

Vinneren plukkes deretter ut av en jury bestående av tre medlemmer fra landets kunstfaglige miljø og et fra Sparebanken Pluss. I år har juryen bestått av Karin Hindsbo, direktør ved SKMU, Mette Line Pedersen, rådgiver for kunstsamlingen UiA, Else-Brit Kroneberg, konservator SKMU og Per Anders Ropstad, markedssjef Sparebanken Pluss.

Juryen uttaler om årets vinner:

Marit Roland (f.1981) har sin bakgrunn fra klassisk figurativ tegning, men har i de senere år utviklet et nytt uttrykk hun kaller ”Paper Drawings”. Som tittelen indikerer dreier det seg om tegninger laget av papir. Kraftig papir hentet fra byggevarekjeder bearbeides fysisk av Roland. Slik blir streken i disse arbeidene en fysisk masse som utvikler seg til en skulpturell form i rommet.  Utviklingen fra en klassisk figurativ tilnærming til tegning til et uttrykk som utprøver tegningens egne begrensninger trekkes frem av juryen som et modig og innovativt valg. Det er også en spennende utviklingsretning av en ung og helt nyutdannet kunstner.

Rolands ”Paper Drawings” går i dialog med rommet de vises i og produseres på plass – med andre ord knytter arbeidene til seg både performative og improviserte elementer. Arbeidene har også en tidsbegrenset karakter da de ikke kan flyttes fra et sted til en annet. En tegning kan ”gjenskapes”, men to tegninger vil likevel aldri bli eksakt de samme. En slik måte å jobbe på krever mye av kunstneren. Ikke bare i forhold til å håndtere selve materialet (papiret), men også å kunne se og beregne arkitekturens, omkringliggende objekters og rommets innvirkning på det endelige resultatet. Med papiret ”tegnes” det både på vegg, på objekter og i luften. At Roland mestrer dette, og i tillegg skaper uttrykk som beveger seg fra det behagelig myke over i det rå og nærmest ødelagte fremholder juryen som en styrke.

De senere årene har en rekke yngre kunstnere benyttet seg av tegning som medium, enten spesialisert eller som ett blant flere. Bruken av tegning kan med andre ord sies å ha en høy aktualitet og relevans i forhold til å se på samtidskunstens utvikling. Rolands arbeider kan betraktes som et vitalt tilskudd i denne forbindelse.

Roland er født i Kristiansand og oppvokst på Hægeland i Vennesla kommune. Hun bor for tiden i Trondheim hvor hun avsluttet sin Masterutdanning ved Kunstakademiet, NTNU i vår.