Sørlandet – Den Kulturelle Skolesekken

Museets Samling

Vi har for tiden besøk av nærmere 1000 elever på 7. trinn fordelt over 4 uker. 

I Sørlandet tar vi utgangspunkt i rommet med landskap fra Sørlandet i Museets Samling. Vi  introduserer elevene for Vilhelm Krags lansering av begrepet «Sørlandet» i 1902, og snakker om kystlandskapet, sjøfart, om etableringen av de største byene m.m.

I et praktisk gruppearbeid jobber elevene med det de ser på som unikt og viktig for landsdelen, hvorpå de lager og presenterer en reklameplakat for Sørlandet.

Prosjektet er produsert for Den Kulturelle Skolesekken i Kristiansand kommune.

http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Kultursektoren/Kulturnytt/Sorlandet/