SKMU-direktør headhuntet til KODE

Pressemelding 29. oktober, 2013

Tirsdag 29. oktober kl. 14 ble det offentliggjort at Karin Hindsbo, direktør ved SKMU Sørlandets Kunstmuseum, blir ny direktør i KODE Kunstmuseene i Bergen fra februar 2014.

– Det blir fantastisk spennende å skulle lede en av Nordens største og mest markante museumskonstellasjoner. Selv om det er med svært tungt hjerte jeg forlater mine kolleger og SKMU, er jeg helt trygg på at de vil forvalte og videreutvikle dette flotte museet på beste måte også i årene fremover, uttaler Karin Hindsbo.

Uventet henvendelse

Hindsbo, som har ledet SKMU Sørlandets Kunstmuseum siden januar 2012, hadde ikke søkt på stillingen som ble utlyst da den forrige KODE-direktøren, Erlend Høyersten, kunngjorde sin avgang tidligere i år. Henvendelsen kom dermed som en overraskelse.
– Jeg visste selvfølgelig om situasjonen i Bergen, men hadde i utgangspunktet ingen planer om å flytte på meg. Jeg er utrolig glad i SKMU og i Kristiansand, men dette var rett og slett et tilbud jeg ikke kunne si nei til, sier hun.

Nasjonal og internasjonal oppmerksomhet

Å bli headhuntet av KODE er ikke bare en personlig anerkjennelse av Hindsbo, det er også et kompliment til SKMU fordi museet er blitt positivt lagt merke til av viktige aktører i kunst-Norge.

– Ambisjonen har vært å gjøre kunst relevant og ta vårt regionale utgangspunkt på alvor. Vi har i fellesskap jobbet frem gode strategier og handlingsplaner innenfra. Dette har ikke bare ført til økt publikumsbesøk og god synlighet både i norske og internasjonale medier, men har også vist at SKMU består av et ambisiøst fagmiljø og en stab som tenker relevant og spenstig om formidling av kunst. Dette vil bestå, og jeg kommer til å følge spent med på aktivitetene videre, slik som etableringen av det nye barnemuseet på SKMU til neste år, understreker den avtroppende direktøren.

Godt grunnlag for SKMU
Styreleder i SKMU Sørlandets Kunstmuseum, Per Norstrøm, er optimistisk til veien videre for museet, selv om han synes det er synd at de mister Hindsbo.

– Hun etterlater en sunn økonomi, og har hatt en inkluderende lederstil. Strategier og planer er utviklet i tett samarbeid med fagstaben, og er solid forankret i organisasjonen. Det er dermed lagt et godt grunnlag for videreføringen av museets høye ambisjonsnivå, sier Norstrøm.

Dette kan også konservator Karl Olav Segrov Mortensen bekrefte.

– SKMU er inne i en spennende utvikling, noe Karin Hindsbo i høyeste grad har bidratt til. Selv om vi kommer til å savne henne, er vi godt rustet og svært motiverte for å nå de målene vi har satt oss både på kort og lengre sikt, forsikrer Segrov Mortensen.

Styreleder Per Norstrøm avrunder:

– Vi takker Hindsbo for flott innsats, og ønsker henne lykke til videre som toppleder i en av landets største kulturinstitusjoner, sier han, og presiserer at styret i nær fremtid vil starte prosessen rundt utlysningen av direktørstillingen.

Kontaktpersoner SKMU Sørlandets Kunstmuseum: 

Per Norstrøm, styreleder – tlf. 957 23 377

Karin Hindsbo, museumsdirektør – tlf. 990 79 177

Karl Olav Segrov Mortensen, konservator – tlf. 924 00 504

Randi Jessen, administrasjonssjef – tlf. 958 48 965