Fuglestad startet som ny direktør

24.04.2017

Reidar Fuglestad (60) er ny administrerende direktør for SKMU / Kunstsiloen i Kristiansand, museet som skal forvalte kunstsamlingene til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og Nicolai Tangen. Fuglestad kommer fra stillingen som konsernsjef i Dyreparken Utvikling, og tiltrer som direktør 24. april 2017.

Kunstsiloen og Tangen-samlingen er en helt unik attraksjon med meget store muligheter for Kristiansand, Sørlandet og Norge. Prosjektet er større enn seg selv, og kan bidra til å utvikle regionen til en kunst- og kulturdestinasjon i internasjonal klasse. Dette er en oppgave jeg virkelig gleder meg til å ta fatt på, sier Reidar Fuglestad, nytilsatt direktør ved Kunstsiloen.

Styret i SKMU har vektlagt å finne en direktør med rett kompetanse til å realisere det omfattende Kunstsilo-prosjektet. Fuglestad har en visjon om kunst og kultur som en driver for opplevelse, reiseliv og næringsutvikling. Dette er i tråd med SKMU og AKO Kunststiftelses ambisjoner om å lage Kunstsiloen til et av de ledende museene i Norden.

Kunstfaglig forsterkning
SKMU vil i nær fremtid styrke museets kunstkompetanse ved å utvide kuratorstaben med flere stillinger. Samtidig pågår det en kontinuerlig utvidelse av AKO Kunststiftelses samling. Tangen-samlingen er allerede den største og viktigste private samlingen av norsk etterkrigskunst, og denne samlingen utvides nå til å inkludere hele Norden.

Det er inspirerende og motiverende å lese om kunstlidenskapen som drivkraft bak dette ambisiøse prosjektet, der drømmen er å skape noe ekstraordinært og langsiktig. Å få muligheten til å bygge opp en kunstdestinasjon i internasjonal klasse, i spektakulære omgivelser, er en helt unik oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på. Etter 17 år i Dyreparken er det selvsagt vemodig å ta farvel, men satsinger som Kunstsiloen skjer svært sjelden, og denne anledningen kunne jeg ikke la gå fra meg, sier Fuglestad.

Fuglestad vil raskt etablere et kjerneteam med ekspertise innen kunst, formidling, kommunikasjon og destinasjonsutvikling.

Fullstendig pressemelding