Nye bøker

Nye bøker i Museumsbutikken!

Ny interessant bok om Frank Brunner:
FRANK BRUNNER. Malerier.
Skrevet av Tone Lyngstad Nyaas. Boken presenterer Brunners omfattende og mangfoldige kunstnerskap fra 1995 og frem til 2012. Vi tas med på en tematisk reise som starter med rikt detaljerte bilder fra drivhus, botaniske hager og zoologiske museer. Vandringen fortsetter med Brunners utforskning av vannspeil og refleksjoner som problematiserer forholdet mellom virkelighet og illusjon.
Norsk og engelsk tekst.
Pris kr. 449.-

Tre nye bøker som på ulike måter omhandler norske landskap, veier og utsiktspunker:

NASJONALE TURISTVEGER.
Dette fantastiske prosjektet ble offisielt åpnet i sommer. Vi har fått inn flere eks. av boken som beskriver de atten utvalgte strekningene som prosjektet omfatter. Utsiktspunkter og rasteplasser med nyskapende, funksjonell arkitektur legger til rette for gode naturopplevelser. Boken tar oss med på Nasjonale turistveger og forteller om hvordan attraksjonen er blitt til og hvordan den skal bli. En vel verdt omveg langs norsk natur, design og arkitektur. Boken er blitt produsert i samarbeid med Det norske utenriksdepartementet, Det norske kulturdepartementet og Norsk form.
Norsk og engelsk tekst.
Pris kr. 299.-

UTSIKTER. Norge sett fra veien 1733-2020.
Nylig publiserte bok av Janike Kampevold Larsen (red.), Nina Frang Høyum (red.)
Høye fjell, trange fjorder, dype daler. Norges utsikter er nasjonal stolthet – og internasjonalt varemerke. Men det er lett å glemme at utsiktene ikke er tilgjengelige for oss uten veien som bringer oss dit. Helt siden 1700-tallet har synet på det norske landskapet vært uløselig forbundet med de forskjellige etappene i utbyggingen av det norske veinettet. ”Utsikter. Norge sett fra veien 1733–2020” en bok som lar oss se både veien, landskapet og landet på en ny måte.
Finnes i norsk og engelsk utgave.
Pris kr. 399.-

DAVID HOCKNEY. Landskaper fra nord.
Boken er utgitt som katalog til utstillingen som nå vises på Nordnorsk Kunstmuseum. I boken presenteres Hockneys monumentale akvareller fra hans reise til Nord-Norge og Island i 2002. Boken inneholder også en artikkel om Hockneys landskaper skrevet av kurator Edith Devaney. NNKM’s direktør Knut Ljøgodt, har skrevet om Det ville nord.
Norsk og engelsk tekst.
Pris. kr. 150.-

Velkommen i Museumsbutikken på SKMU!