Norsk Samtidsfotografi. Verk fra samlingen

12. februar - 12. april 2015

Etter at fotografiet ble omfavnet som kunstnerisk medium på slutten av 1980-tallet, har det både i Norge og internasjonalt vært gjenstand for storstilt utprøving. Helt generelt har det handlet om å utforske hva et fotografi er og kan være. Hvordan blir et fotografi til? Hvilke begrensninger byr det på? Hvordan opplever og forholder vi oss til fotografier i ulike sammenhenger? Hvilken rolle kan fotografi spille i samfunnet vårt?Fotokunst kan i dag anta mange former, både som bilder og som gjenstander, som selvstendige kunstverk, eller som deler i en større sammenheng der kunstnere blander ulike medier.

I museets samling har vi, gjennom egne innkjøp og langtidslån fra private samlere, flere verk av toneangivende kunstnere innen norsk samtidsfotografi fra slutten av 1980-tallet og frem til i dag. Verkene spenner fra klassiske genre som portrett- og landskapsfotografi til iscenesettelser, manipulasjoner og verk fra større fotografiske serier.