Lars Grambye fratrer som direktør ved SKMU Sørlandets Kunstmuseum.

Pressemelding

«Direktøren for Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand, fratrer i dag, 20. april 2016, sin stilling etter vel to år i jobben. Fratredelsen skjer av helsemessige årsaker. Grambye har det siste året vært gjennom en krevende kreftbehandling. Selv om prognosen er god, finner han det vanskelig å ivareta stillingen som direktør i tiden fremover. Fratredelsen skjer i forståelse med styret ved museet».

Spørsmål rettes til museets styreleder Jan Vincents Johannesen: mobil 90032468 / e-post janvincents@gmail.com