Kjetil Røed essay om kunsten og de unge

Essayet er produsert av Sørlandets Kunstmuseum i forbindelse med rundebordssamtaler i avdelingen BARNAS Kunstmuseum våren 2017. Kjetil Røed var invitert som innleder til en av samtalene og essayet er en bearbeiding av hans innlegg.

Rundebordssamtalene var del av et prosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder, støttet av VRI Agder og Norges Forskningsråd.

Kjetil Røed Kunsten og de unge – et forsøk på avklaring og en oppfordring til undring.

 

Bildet er hentet fra utstillingen Hypertext på SKMU i 2012, der ungdom ble bedt om å skrive en positiv og en negativ oppfatning om kunst.