Liv Bugge – Into the Wreck

19.sep - - 16.nov

Liv Bugges utstilling i Sal 1 sirkler rundt ulike former for vrakgods. Utstillingen består av en rekke fragmenter i form av objekter, bøker, tegning og annet. Et sentralt element er et rom i salen bygd av OSB-plater, et slags unntakstilstandens materiale som sender tankene i retning midlertidige konstruksjoner på byggeplasser eller rivningsområder.

Inne i rommet vises videoverket The Dead Layer (2013). I videoen blir vi vitne til en terapeutisk seanse, klippet sammen med beskrivelser og bildesekvenser av arkitekturen i rettslige og religiøse forsamlingsrom. Her fokuserer kunstneren på material- og interiørdetaljer, og poengterer slik de menneskelige valg som ligger nedfelt i enhver offentlig struktur. Verket viser til hvordan slike detaljer legger rammene for ritualene i disse rommene, og reiser en rekke spørsmål til sammenhengen mellom slike ritualer og terapiseansen. Hva er det som skal behandles? Hva har denne behandlingen med hvordan rettsvesen og statskirke vurderer mellom godt og ondt? Noe av vrakgodset i utstillingen peker mot historiske demoniseringsprosesser, der politisk og personlig motstand er blitt malt opp som manifestasjoner av det onde.

Tittelen på utstillingen er hentet fra den amerikanske poeten, essayisten og feministen Adrienne Richs (1929-2012) diktsamling Diving into the Wreck fra 1973. Med utgangspunkt i diktet og i Richs liv, søker Bugge etter ideologisk vrakgods som kan vekke til live en ny kraft og tro på motstand og endring.

Liv Bugge (f. 1974) bor og jobber i Oslo. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Higher Institute for Fine Art i Belgia. Hun har vært involvert i en rekke prosjekter i inn- og utland. Bugge står sammen med Sille Storihle bak den kunstner drevne plattformen FRANK.

Utstillingen er en del av SKMUs satsing på samfunnsengasjert kunst i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014, og har tidligere vært vist på Kunstnernes Hus.