Intervju med Jan Henrik Munksgaard

Foredrag om kornsiloen: Onsdag 7. februar kl 19

Jan Henrik Munksgaard (74) er en historiker fra Kristiansand. Han har i mange år arbeidet som førsteamanuensis i kulturhistorie ved Universitetet i Bergen og senere som museumsdirektør ved Vest-Agder Fylkesmuseum. Han har publisert mange bøker og artikler om historie og kulturhistorie.

Onsdag 7 februar kommer han til SKMU for å fortelle den spennende historien til den gamle kornsiloen på Odderøya, og tar deg med på en historisk og kulturell reise gjennom flere tiår.

«Det er ikke til å tro, men hele siloen ble bygd på 3 uker» forteller han engasjert. Nye byggteknikker fra Amerika gjorde dette mulig, og oljerigger blir bygd etter samme prinsippet i dag. Han legger til at etter at siloen stod ferdig i 1935, har den blitt bygget ut to ganger. Første gang i 1939, og siste gang da den fikk et tilbygg i 1953.

«Siloen har på mange måter en spesiell og enestående historie» forteller han, og dette ønsker jeg å få fram i foredraget». Jan Henrik forteller videre at han i onsdagens foredrag vil gi lytterne en innføring i bakgrunnen for siloen, både kulturhistorisk og historisk. Han vil videre snakke om dens betydning for byen samt analysere arkitekturen.

«Det var et viktig tidsskille som gikk rundt første verdenskrig. Rent kulturhistorisk er første verdenskrig mye viktigere enn andre verdenskrig, dette kan man blant annet se på kunsten. Den russiske kunstneren Malevitsj (1878-1935) malte blant annet et bilde som var helt hvitt. Vi var tilbake til nullpunktet. Man måtte begynne på nytt på alle punkter, innen samfunn, teknikk og så videre. Bil, strøm og fly – alt kom rundt denne tiden. Funksjonalismen var en følge av dette.

Etter at kornsiloen stod ferdig i 1935, var den av stor betydning for byen i mange år. Byens eldste bedrift, Christianssands Møller, som ble stiftet i 1888, holdt til her, og korn har jo vært vårt viktigste bidrag til føden gjennom tidene.

«Jeg vil i tillegg analysere arkitekturen av bygningen, den er jo et ikon og en av de flotteste funksjonalistiske bygningene vi har» mener Jan Henrik, som har vært interessert i både kunst og arkitektur siden han var liten. «Jeg vil se nærmere inn på hvordan siloen er bygd opp, og blant annet vise bilder av vinduer og dører», forteller han. Han legger videre til at han vil bruke bilder aktivt under foredraget, og har flere bilder som ikke før er blitt vist.

Siden Christianssands Møller ble lagt ned i 2008, har siloen stått ubrukt. Vi ser fram til en spennende og informativ kveld hvor byens befolkning igjen kan bli kjent med dette flotte bygget som var en viktig del av byen i så mange år. Han mener det er på høy tid at bygget igjen tas i bruk og igjen blir et betydningsfullt sted for byen.

Foto: Helge Dyrholm