Hypertext – et formidlingsprosjekt

6.oktober . 18. november

I Hypertext viser vi verk fra samlingen av Hege Nyborg, Jeanette Christensen, Bjarne Melgaard, Leonard Rickhard, Kjartan Slettemark m.fl. Utvalget av verk er gjort med tanke på konkrete oppgaver, og elever jobber med tekstoppgaver direkte knyttet til verkene. 

Elevene får belyst forskjellen mellom beskrivelse og tolkning, og får se hvordan kunst og tekst henger sammen på mange plan, både i form av titler, som lag av assosiasjoner, fordommer og forventninger, eller som konkrete og visuelle elementer i kunstverk. I flere av oppgavene blir tekster fra elevene værende igjen i rommet, og det er åpent for andre publikummere å se dette i relasjon til kunstverkene.