Fra en annen verden – Vandreutstilling

2011/2012

I denne vandreutstillingen ønsker vi å undersøke menneskets fascinasjon for det eksotiske og fremmede. Ting fra fremmede kulturer har muligens variert i aktelse, men har aldri stoppet å være attraktive som samlerobjekter. Samlingen til Agder Naturmuseum og botaniske hage er en av Norges eldste museumssamlinger. Blant de eldste objektene er det mange underlige ting som hadde stor verdi nettopp fordi de var fremmede og kunne lære mennesker her hjemme noe om den store verden.

Mange kunstnere jobber også med det fremmedartete, både ved bruk av ferdige objekter og gjennom en spesiell måte å se ting på. Med kunstverk fra samlingen til SKMU Sørlandets Kunstmuseum, satt sammen med objekter og dyr fra naturmuseet, vil vi stille spørsmål ved hva som er eksotisk og hvordan dette har forandret seg. Kan noe hverdagslig også stå fram som eksotisk og fremmed?

Visningssteder og utstillingsperioder:

Vest-Agder museet Lista: 5. sept.- 29. sept. 2011,
Vest-Agder museet Flekkefjord: 13. februar – 11. mars. 2012,
Buen Kulturhus, Mandal: 16. mars – 8. april. 2012.