Anawana Haloba

11. februar - 24. april, 2016

EVERY DAY IS FOR THE THIEF AND ONE DAY IS FOR THE OWNER

SKMU Sørlandets Kunstmuseum er stolt over å vise en separatutstilling med to helt nye arbeider av Anawana Haloba.

Haloba arbeider med lyd- og videoinstallasjoner der hun inviterer publikum inn for å undersøke og oppleve installasjonene gjennom bevegelse eller interaksjon. Video- og lydarbeidene hennes er ofte basert på performancer av Haloba selv, eller i samarbeid med andre. Performancene er ofte resultatet av lengre perioder med undersøkelser og forskning på et tema. I prosessen produserer Haloba en mengde tekstmateriale og poetisk materiale som hun bygger videre arbeid på.

I forkant av utstillingen på SKMU har Anawana Haloba gjort reiser tilbake til sitt fødeland Zambia, for å gjøre kildearbeid. Der har hun dykket ned i og sett nærmere på økonomiske, ideologiske, sosiale og kulturelle rammeverk som var med på å forme Zambia på 1980-tallet, da Haloba vokste opp i landet. Zambia under president Kenneth Kaunda var en viktig drivkraft for flere sider ved den post-kolonialistiske utviklingen i sørlige del av Afrika på 1960-, 70-, og 80-tallet. Haloba bruker det derfor som et utgangspunkt for å se på noen av utfordringene og problemene som oppstod i flere stater i regionen i tiårene etter koloniveldet. Noen av temaene Haloba relflekterer over i utstillingen er fremveksten og fallet til ideologier som pan-Afrikanisme og Afrikansk sosialisme, hindringen av ytringsfriheten, diktatorveldet og Kinas innflytelse i regionen.

Hovedverket i utstillingen har tittelen Confessions of a delusional dictator and a museum of guilt. Her har Haloba bygd en trygghetsbunker for en fiktiv president. En karakter basert på hennes undersøkende arbeid på flere afrikanske diktatorer. Bunkeren rommer presidentens personlige museum med ulike memorabilia og trofeer, blant annet, nyhetsreportasjer, propagandmateriale, materiale om torturofre og varer konfiskert fra opposisjonelle. I bunkeren står også en skriftestol i marmor med et to-kanals videoverk. I Videoverket gir en forvirret diktator sitt noe motsetningsfylte skriftemål til en kvinnelig prest.

I det andre arbeidet i utstillingen har Haloba for første gang laget animasjonsvideo. A Dragon King at Sleepy Pride Rock er en satirisk video over Kinas tilstedeværelse i Afrika, og Zambia mer spesifikt. Videoverket er det første i en serie arbeider basert på Halobas undersøkelser av myter og fakta knyttet til forholdet mellom Kina og afrikanske stater, både i et historisk og et samtidig perspektiv.

Anawana Haloba (født i 1978 i Livingstone, Zambia) bor og arbeider i Oslo. Etter studier ved Kunstakademiet i Oslo (2002-06) og Rijksakademie van beeldende kunsten i Amsterdam (2007-08), har hun stilt ut ved en rekke biennaler og kunstinstitusjoner i Norge og utenlands. I 2016 er Haloba invitert til å delta i den 32. biennalen i São Paulo, og i flere større gruppeutstillinger i Afrika, Europa og USA.

 

Bilde: Anawana Haloba, A Dragon King at Sleepy Pride Rock, 2016, animation video. ©AnawanaHaloba