Styre og Representantskap

STYRET FOR SKMU Sørlandets Kunstmuseum
De valgte medlemmene for perioden 2012 – 2014 er:

Kristiansand Kommune: 
Helge Refsnes
vara: Abdullahi Mohamed Alason

Vest-Agder fylkeskommune:
Helene Bjerke Fredheim
vara: Sølvi Gjerdal Thomassen

Aust-Agder fylkeskommune: 
Per Norstrøm (styreleder)
vara: Randi Nilsen

Christianssands Billedgalleri: 
Pål Gitmark Eriksen
vara: Marianne Lund

Ansattes representant:
Else-Brit Kroneberg
vara: Grete Haugen

REPRESENTANTSKAPET FOR SKMU Sørlandets Kunstmuseum
Medlemmene for perioden 2012-2014 er:

Kristiansand kommune: 
Elin Eftevaag
Kulturdirektør Stein Tore Sorthe
vara: Ingrid W. Jæger
vara: Pål Karsten Kristensen

Vest-Agder fylkeskommune:

Fylkesordfører Terje Damman
vara: Avdelingsleder Kjell Abildsnes

Aust-Agder fylkeskommune: 
Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund
vara:  Jon-Olav Strand

Christianssands Billedgalleri: 
Marianne Lund
vara: Pål Gitmark Eriksen