Styre og Representantskap

Styret for SKMU Sørlandets Kunstmuseum
Medlemmer for perioden 2014-2016 er:

Styreleder: Jan Vincents Johannessen
vara: Sol Nodeland

Kristiansand Kommune: 
Mette F. Roth
vara: Renate Hægeland

Vest-Agder fylkeskommune:
Helene Bjerke Fredheim
vara: Sølvi Gjerdal Thomassen

Aust-Agder fylkeskommune: 
Per Norstrøm
vara: Randi Nilsen

Christianssands Billedgalleri: 
Per Kvist
vara: Marianne Lund

Ansattes representant:
Else-Brit Kroneberg
vara: Karl Olav Segrov Mortensen

Representantskapet for SKMU Sørlandets Kunstmuseum
Medlemmer for perioden 2015-2016 er:

Kristiansand kommune: 
Elin Eftevaag
Kulturdirektør Stein Tore Sorthe
vara: Ingrid W. Jæger
vara: Annelise Hornang

Vest-Agder fylkeskommune:

Fylkesordfører Terje Damman
vara: Avdelingsleder Kjell Abildsnes

Aust-Agder fylkeskommune: 
Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund
vara:  Jon-Olav Strand

Christianssands Billedgalleri: 
Marianne Lund
vara: Pål Gitmark Eriksen