Styre og Representantskap

Styret for SKMU Sørlandets Kunstmuseum
Medlemmer for perioden 2016-2018 er:

Styreleder: Jan Vincents Johannessen
vara: Sol Nodeland

Kristiansand Kommune: 
Inger Skeie Hansen
vara: Emma Lind

Vest-Agder fylkeskommune: 
Ine Kristine Gundersen Haave
vara: Sigrid Tufteland

Aust-Agder fylkeskommune: 
Gro Bråten
vara: Jan Kløvstad

Christianssands Billedgalleri: 
Marianne Lund
vara:

Ansattes representant:
Else-Brit Kroneberg
vara: Karl Olav Segrov Mortensen

 

Representantskapet for SKMU Sørlandets Kunstmuseum
Medlemmer for perioden 2016-2018 er:

Kristiansand kommune: 
Tove Christine Welle Haugland
Kulturdirektør Stein Tore Sorthe
vara: Theodor B. Helland
vara: Annelise A. Hornang

Vest-Agder fylkeskommune:

Fylkesordfører Terje Damman
vara: Anne Tone Hageland

Aust-Agder fylkeskommune: 
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland
vara: Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand

Christianssands Billedgalleri: 
Stina Skeie
vara: Erlend Helling-Larsen