Skole og barnehager

Skoler og barnehager på hele Sørlandet er viktige brukere av formidlingstilbudet ved SKMU. Barn og unge utgjør ca halvparten av alle besøkende i løpet av et år.

Vi legger mye tid og arbeid i å lage gode, spennende og lærerike opplevelser for disse gruppene. Tilbudene leveres gjennom Den Kulturelle skolesekken og på eget initiativ.

Vi tilbyr ulike opplegg for de forskjellige aldersgrupper og skoletrinn.

Kontakt:
Formidler Marte Undheim,
marte(a)skmu.no
Tel: 38 07 49 11
Mobil: 99 47 12 44

skmu(a)skmu.no

Informasjon og presentasjoner blir lagt ut på denne websiden.
Følg med på nyheter og tilbud.

Våre tilbud er gratis!