Ledig stilling ved Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo

Ledig stilling: Økonomi/HR-sjef ved SKMU/Kunstsilo

Fra regionalt kunstmuseum i dag – til et museum av stor nasjonal betydning i morgen. Sørlandets Kunstmuseum(SKMU) er det regionale kunstmuseet for Agderfylkene. Museet driver en utstrakt virksomhet innen forvaltning, formidling, utvikling og forskning på egen samling av kunst og kunsthåndverk. I tillegg formidler museet norsk og internasjonal samtidskunst, kunsthåndverk og kunsthistorie gjennom utstillinger, aktiviteter, verksteder og pedagogiske prosjekter. 

I tillegg til museets egen samling har SKMU fått ansvaret for Tangensamlingen. Dette er den mest betydningsfulle samlingen av nordisk modernistisk kunst, og den vokser fortsatt. Dette gir SKMU fantastiske utviklingsmuligheter.   

Følgelig er museet inne i en meget spennende og viktig utviklingsperiode for å realisere KUNSTSILO, noe som innebærer å forvandle et landemerke – den ikoniske kornsiloen – til et kunstmuseum.  Med skyhøye kunstneriske ambisjoner og markedsmessig drakraft skal museet doble antall ansatte, mer enn femdoble sitt besøk, utvide aktivitetsnivået slik at det skjer noe hele tiden på museet, og øke egne inntekter betydelig. Kunstsilo er planlagt nøkkelferdig i 2021. 

KUNSTSILO skal bli et regionalt kraftsentrum, av nasjonal betydning og internasjonalt synlig. Vi er  nå i ferd med å bygge opp en ledergruppe som skal drifte SKMU og utvikle KUNSTSILO. Vi søker derfor:

Økonomi/HR-sjef

Økonomisjefen skal ha det overordnede ansvaret for følgende områder:

 • Økonomifunksjon med budsjett, regnskap og lønn
 • Forvaltning, drift og vedlikehold
 • Administrative funksjoner
 • Leverandør oppfølging og innkjøp
 • Prosjektdeltakelse
 • HR oppfølging og utviklingsplaner for medarbeiderne
 • Styresekretær

Økonomi- og driftsavdelingen er i dag 6 personer, og økonomisjefen har lederansvaret for disse, samt å tilpasse bemanningen til framtidens oppgaver. Det innebærer også digitalisering av administrative funksjoner.

Vi er på jakt etter en person med følgende egenskaper:

 • Engasjert og resultatorientert
 • Ambisiøs og målrettet
 • Systematisk og strukturert
 • Profesjonell og personlig

 

Vi er på jakt etter en person med følgende erfaring:

 • Erfaring fra økonomi og HR-arbeid
 • Digital kompetanse -og forståelse
 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning
 • Bred erfaring fra ulike bransjer er en fordel

Museet tilbyr konkurransedyktige betingelser og en unik utviklingsmuligheter med betydelig synlighet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ta kontakt med adm. dir. Reidar Fuglestad på tlf. +47 48159900 ved spørsmål.
Send søknad til reidar@skmu.no innen 05.01.2018.