10.000 ekstra barn til Sørlandets Kunstmuseum!

AKO Kunststiftelse gir 1 million kroner.

AKO Kunststiftelse har bevilget en million kroner slik at  10.000 ekstra skoleelever får besøke museet og benytte undervisningstilbudet i 2018. Pengene dekker både transport og de ekstra ressurser som er nødvendig for å gjennomføre et så offensivt undervisningsopplegg.

Fra før er det ca. 20.000 elever i nær geografisk tilknytning til Kristiansand som årlig besøker Sørlandets Kunstmuseum(SKMU), og deltar i undervisningstilbudet som museets ansatte utvikler fortløpende.

– Vi vet imidlertid at skolene lenger ute i regionen også ønsker å benytte vårt pedagogiske tilbud, men hindres av nettopp transportkostnader. Dette er derfor strålende nyheter for oss, som ønsker å møte det voksende behovet for kunstformidling i skolen også regionalt, sier direktør ved SKMU Reidar Fuglestad.

Ser frem til flere skoleelever

Fuglestad fremhever at bevilgningen og tiltaket er med på å nå museets ambisjon om å være spennende og relevant for alle uansett alder.
– Vi skal jo få kunsten ut til folket, og folket inn til kunsten. Kunst er sunt og godt for både barnas dannelse, kropp og sjel, så det er gledelig å kunne tilby det populære undervisningsopplegget til enda flere.

En generelt økende etterspørsel knyttet til museets formidlingstilbud har gjort at staben nettopp har ansatt 10 nye medarbeidere, for å møte behovet som vokser frem i regionen. Museet er derfor godt rustet til storinnrykk, med utdannede kunstformidlere som ser frem til å gi enda flere elever gode kunstopplevelser.

– Kunstsilo for alle
AKO Kunststiftelse er glade for at ideen har blitt en realitet, og det på kort tid.

– Med dette viser vi at Kunstsilo-prosjektet er like mye for barn som for voksne, noe som har vært viktig for SKMU, Cultiva,  AKO, Kristiansand Kommune samt begge Fylkeskommunene.

Ideen til finansieringen kom opp på Sørlandets Kunstmuseums forrige styremøte.

– Gitt at AKO Kunststiftelse nå blir representert i styret, er det lettere å se hvor og hvordan vi kan være til hjelp – og beslutningsprosessen når det gjelder støtte til fantastiske tiltak som dette kan også gå fortere, sier Nicolai Tangen.

De første skolelevene fra Lillesand er allerede booket inn i mai. De øvrige kommunene omkring Kristiansand følger fortløpende. Det blir 100 dager med 100 ekstra elever hver dag!

Kontaktpersoner:
Reidar Fuglestad, Adm. dir. 48159900
Kristine Kolloen Nilsen, Teamleder formidling,