Bygningen og lokalene

I 2000 flyttet SKMU inn i den gamle Katedralskolen i byen. Skolen er tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer (1833- 1910), som samtidig tegnet Kristiansand Domkirke, et steinkast unna. Bygget er i klassisistisk stil og stod ferdig i 1877. Skolen var opprinnelig formet symmetrisk omkring inngangspartiet i Kirkegata. Et tilbygg i samme stil, oppført i 1936, forlenget gatefasaden med en tredjedel og endret dermed hovedfasadens uttrykk. Bygget slik det ser ut i dag er et resultat av en arkitektkonkurranse i 1993. Arkitekt Jan Løvdahl tegnet ombyggingen til museum som stod ferdig i januar 2000. Vernestatusen til bygget tillot ikke endringer i gatefasadene, og det ble laget et tilbygg med nytt inngangsparti på baksiden mot den tidligere skolegården. Andre byggetrinn med Sal 1 ble gjennomført i 2003.

SKMU består av 5 etasjer med en brutto grunnflate på ca 1070 m2 og et bruksareal på ca 4000 m2. Av disse utgjør utstillingssalene i 1., 2. og 3. etasje til sammen ca 1235 m2.

Underetasje:
Underetasjen gir rom til garderobe og toaletter for publikum samt rom for museets tekniske drift.

1. ETASJE:
I 1. etasje ligger den største utstillingssalen Sal 1 med et areal på 150 m2 og en takhøyde på 6 m. Fra foajé er det også tilgang til foredragssal og pedagogisk verksted. I tillegg innholder etasjen museumsbutikk og museumskafè.

2.  ETASJE:
I 2. etasje presenteres for det meste verk fra museets samling.
Visningsareal 571 m2. Etasjen har også et eget visningsrom for videokunst.

3.  ETASJE:
3. etasje er visningsarena for større temporære utstillinger.
Visningsareal 514 m2.

4.   ETASJE:
Administrasjonen holder til i 4. etasje.