Ledig stilling

Renholder i 40 % stilling

RENHOLDER PÅ SØRLANDETS KUNSTMUSEUM 

Vi øker driftstaben og søker en renholder i 40 % stilling som kan ta del i det daglige renhold på museet.

Det forutsettes renhold på dagtid, tilpasset museets åpningstider. Det er utarbeidet renholdsplan med beskrivelse av renholdstyper og renholdshyppighet. Det vil bli gitt opplæring ihht denne. Vi forutsetter samarbeidsevne og selvstendighet i utførelse av oppgavene. Det er ønskelig med søkere som behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi ønsker snarlig tiltredelse for mulighet for overlapp med nåværende renholder.   

Lønnes som: Renholder, LR 3, stillingskode 1030.
For stillingen gjelder: Pliktig innskudd i KLP med 2% av regulativlønn og 6. måneders prøvetid.
Søknadsfrist søndag 3. desember.

Søknad med vitnemål og attester sendes:

Sørlandets Kunstmuseum,
postboks 662,
4666 Kristiansand,

Alternativt til: post@skmu.no, merket «søknad renholder».

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Sørlandets Kunstmuseum v/ adm.sjef Randi Jessen, mobil 95848965.