Konservering

SKMU har et eget konserveringsverksted med en ansatt malerikonservator. Dette er en viktig kompetanse og ressurs for et aktivt museum. Malerikonservatorstillingen finansieres i hovedsak av Vest-Agder Fylkekommune, og størstedelen av stillingens oppgaver er knyttet til forvaltningen av Wenneslandsamlingen – en omfattende samling amerikansk vestkystkunst fra 1950- og 60-tallet eid av Wenneslandstiftelsen ved stifterne Kristiansand Katedralskole Gimle og Universitetet i Agder.

Behovet for konservering er stort i regionen forøvrig, og SKMU samarbeider for tiden med Vest-Agder-museet om utvikling av og samlokalisering av regionens konserveringstjenester.