Calendar, January 2018

Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday /
1 MUSEET ER STENGT Museumskaféen er åpen kl. 10.00-17.00. Velkommen! 2 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 3 LANGÅPENT 11:00 - 22:00 Vi holder langåpent hver onsdag i 2018 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 22:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 Lansering onsdagskvelder! 18:00 - 21:30 I 2018 starter SKMU med kveldsåpent hver eneste onsdag- og samtlige av disse kveldene vil vi tilby et snertent, aktuelt, ... 4 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 5 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 6 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 KORKONSERT 13. DAG JUL 13:00 - 14:00 Vi markerer 13. dag jul (også kalt “åpenbaringsdagen”) med nydelig korsang av koret SyngHEFtig som synger stemningsfulle folkeviser og middelaldersanger. OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i Torvald Moseids utstilling DRAUMKVEDET 7 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i Torvald Moseids utstilling DRAUMKVEDET
  8 MUSEET ER STENGT Museumskaféen er åpen kl. 10.00-17.00. Velkommen! 9 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 10 LANGÅPENT 11:00 - 22:00 Vi holder langåpent hver onsdag i 2018 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 22:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 FOREDRAG SAMTIDSBRODERI 19:00 - 21:30 Foredrag om samtidsbroderi ved kurator Anne Britt Ylvisåker fra KODE Bergen forteller om deres arbeid med utstillingen "Nålens øye. Samtidsbroderi". ... 11 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 12 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 13 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! 14 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI!
   15 MUSEET ER STENGT Museumskaféen er åpen kl. 10.00-17.00. Velkommen! 16 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 17 LANGÅPENT 11:00 - 22:00 Vi holder langåpent hver onsdag i 2018 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 22:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 FORFATTERSAMTALE 19:00 - 21:30 Forfattersamtale med Paal-Helge Haugen og Aasne Linnestå om visjonsdiktet Draumkvedet. Irene Haugen fra Forfattersentrum leder samtalen. 18 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 19 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 20 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 Omvisninger i Draumkvedet 13:00 - 14:00 Siste helg med Draumkvedet! Kammerkonsert med KSO 14:00 - 15:00 Konsert med KSO i museets samling, 2.etasje 21 SISTE DAG OBS! Siste visningsdag med Torvald Moseids DRAUMKVEDET DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 DRAUMKVEDET Torvald Moseid / HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 Omvisninger i Draumkvedet 13:00 - 14:00 Siste helg med Draumkvedet - omvisning kl. 13 og 14.30.
    22 MUSEET ER STENGT Museumskaféen er åpen kl. 10.00-17.00. Velkommen! 23 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 24 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 22:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 LANGÅPENT 11:00 - 22:00 Vi holder langåpent hver onsdag i 2018 25 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 26 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 27 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 28 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018
     29 MUSEET ER STENGT Museumskaféen er åpen kl. 10.00-17.00. Velkommen! 30 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 31 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 22:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 LANGÅPENT 11:00 - 22:00 Vi holder langåpent hver onsdag i 2018        
      « Prev »