Calendar, October 2017

Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday /
            1 HØSTFERIEVERKSTED Verkstedaktiviteter i BARNAS Kunstmuseum for store og små. Kr 50,- pr person DAGENS UTSTILLINGER 12:00 - 16:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i museets samling KUNST PÅ AGDER 1975-2000 OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i museets samling KUNST PÅ AGDER 1975-2000
  2 MUSEET ER STENGT Museumskafèen er åpen kl. 09.30-17.00. Velkommen! 3 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 HØSTFERIEVERKSTED 11:00 - 16:00 Verkstedaktiviteter i BARNAS Kunstmuseum for store og små. Kr 50,- pr person 4 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 HØSTFERIEVERKSTED 11:00 - 16:00 Verkstedaktiviteter i BARNAS Kunstmuseum for store og små. Kr 50,- pr person 5 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 HØSTFERIEVERKSTED 11:00 - 16:00 Verkstedaktiviteter i BARNAS Kunstmuseum for store og små. Kr 50,- pr person 6 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 HØSTFERIEVERKSTED 11:00 - 16:00 Verkstedaktiviteter i BARNAS Kunstmuseum for store og små. Kr 50,- pr person 7 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 HØSTFERIEVERKSTED 11:00 - 16:00 Verkstedaktiviteter i BARNAS Kunstmuseum for store og små. Kr 50,- pr person OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i museets samling KUNST PÅ AGDER 1975-2000 OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i museets samling KUNST PÅ AGDER 1975-2000 8 HØSTFERIEVERKSTED 11:00 - 16:00 Verkstedaktiviteter i BARNAS Kunstmuseum for store og små. Kr 50,- pr person DAGENS UTSTILLINGER 12:00 - 16:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i museets samling KUNST PÅ AGDER 1975-2000 OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i museets samling KUNST PÅ AGDER 1975-2000
   9 MUSEET ER STENGT Museumskafèen er åpen kl. 09.30-17.00. Velkommen! 10 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 11 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 SENIOROMVISNING 12:00 - 13:30 Konservator Karl Olav S. Mortensen tar seg god tid og samtaler om landskap og folk i museets samling 12 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 13 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 14 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018 ÅPNING 14:00 - 15:00 Åpning av Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! 15 DAGENS UTSTILLINGER 12:00 - 16:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ...
    16 MUSEET ER STENGT Museumskafèen er åpen kl. 09.30-17.00. Velkommen! 17 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... 18 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... 19 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... 20 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... 21 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! 22 DAGENS UTSTILLINGER 12:00 - 16:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI!
     23 MUSEET ER STENGT Museumskafèen er åpen kl. 09.30-17.00. Velkommen! 24 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... 25 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... 26 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... 27 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... 28 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! 29 SISTE DAG OBS! Siste dag med Per Bak Jensens utstilling HIMMELGÅDE DAGENS UTSTILLINGER 12:00 - 16:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / HIMMELGÅDE Per Bak Jensen / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling ... OMVISNING 13:00 - 14:00 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI! OMVISNING 14:30 - 15:30 Omvisning i Lise Schønbergs utstilling HUMMER OG KANARI!
      30 MUSEET ER STENGT Museumskafèen er åpen kl. 09.30-17.00. Velkommen! 31 DAGENS UTSTILLINGER 11:00 - 17:00 HUMMER OG KANARI! Lise Schønberg / BYEN OG LANDSDELEN Museets samling 2015-2018          
       « »