Undervisning og omvisninger

Sørlandets Kunstmuseum skal være et sted for inspirasjon, gode opplevelser og læring. Vi jobber tett opp imot og samarbeider med alle ledd i utdanningssystemet og er hovedleverandør innenfor visuell kunst til Den Kulturelle Skolesekken for Agderfylkene. Vi lager tilpassede omvisinger og verkstedsaktivteter for barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og høyskoler/universitet. Omvisninger er et gratistilbud for barnehager og skoler

Før besøket:

Omvisning bestilles via formidling@skmu.no eller telefon: 922 36 063.
Oppgi ønsket omvisningstilbud, dato, tidspunkt, navn på barnehage/skole, klassetrinn og antall elever.

En omvisning varer i 45 minutter, og omvisning med verksted varer i 90 minutter.

Ønsker man å spise medbragt niste, så må det avtales i forkant av besøket.

Ved forsinkelser kontakt oss snarest på tlf. 922 36 063.

NB! Avbestilling må skje minst to virkedager før avtalt tid for besøk. Ved manglende oppmøte eller forsinket avbestilling pålegges barnehagen/skolen et gebyr på 500 kr.

Under besøket:

Møt opp til avtalt tid ved museets hovedinngang, der en omviser vil ta dere imot.

Lærer/førskolelærer har ansvaret for elevgruppen under hele museumsbesøket og må informere omviser om elevantall før omvisingen starter.

Sekker og vesker skal låses inn i oppbevaringsskap. Bagasje som er større enn skapene oppbevares på eget ansvar.

Det er ikke tillatt med mat og drikke i utstillingslokalene.

Fotografering i utstillingslokalene må avtales med omviser.

Etter omvisningen:

Gruppen er velkommen til å gå på egenhånd i museets lokaler. Læreren har ansvaret for gruppen og av hensyn til andre besøkende/omvisninger ber vi om at gruppen holdes samlet under oppholdet.