Knut Åsdam > Tripoli

Våren 2012

SKMU viser filmverket Tripoli av Knut Åsdam (f 1968).
Åsdams filmverk ble innkjøpt av SKMU fra hans Festspillutstilling i 2010 og vises som en del av museets samlingsutstilling i 2. etasje.
Tripoli (2010) tematiserer forholdet mellom urbane identiteter, politisk historie og arkitektoniske spor i form av et modernistisk ruinlandskap i byen Tripoli i Nord-Libanon.

Filmen vises kontinuerlig i museets åpningstider.