BYEN OG LANDSDELEN. Museets samling 2015-2018

2015--2018

Vi feiret i 2015 vårt 20-årsjubileum som kunstmuseum for Sørlandet. Vårt ansvar for landsdelens kunst gjenspeiles tydelig i museets samling, inkludert Christianssands Billedgalleri, stiftet i 1902. Museet har en tradisjon for å undersøke samlingens historie, og denne gangen er et regionalt perspektiv valgt. Hvilke tema har landsdelens kunstnere vært opptatt av? Hvem inngår i Sørlandets kunsthistorie, både når det gjelder eldre kunst og samtidskunst? Eksisterer det et hierarki mellom det regionale og nasjonale på kunstfeltet?

Samlingsutstillingen er todelt. I en fast del viser vi bilder knyttet til steder og landskap på Sørlandet, kunstnere og mennesker fra regionen og kunst med Setesdal som motiv. Byen Kristiansand er også et tema. Du kan se modellen til det monumentale relieffet på det tidligere Agder teater, et utkast av den urealiserte rytterskulpturen av grunnleggeren Christian IV, og flere malerier fra den katastrofale bybrannen i 1892.

I en skiftende del vises nå Kunst på Agder 1975-2000. En periode der kunstmiljøet gradvis våkner til liv. Der fellesverkstedet på Myren gård ble etablert og politikk og kunst gikk hånd i hånd. Der maleriet igjen ble heftig og uttrykksfullt, og der mangfoldet av materialer, medier og uttrykk blir større.

Vi har plukket frem kjente og mindre kjente verk fra perioden av Kjell Nupen, Leonard Rickhard, Tom Lid, Bjørn Krogstad, Håkon Henriksen, Jan Kolstad, Håkon Grønlien, Ottar Helge Johannessen, Agnete Erichsen, Johan Otto Weisser, Thomas Hestvold, Tormod Ropstad, Alf Edgar, Arve Rønning, Alfred Vaagsvold, Inger Saltaag, Nar Jensen, Marianne Lund, Anne Berit Nedland, Anlaug Jakobsen, Arne Vinje Gunnerud, Viggo Aadnevik, Kari Stiansen og Solfrid Olette Mortensen.

 

Toppbilde: Tom Lid, Tredelt landskap, 1985. Foto: SKMU