Axel Salto Master Of Stoneware utstilling på Sørlandets Kunstmuseum 2018 keramikk kunsthåndverk Tangensamlingen

Axel Salto / master of Stoneware

21. april - 21. oktober 2018

Kom og la deg inspirere av Axel Saltos originale keramiske former og forførende glasurer.

Blant designinteresserte, kunstsamlere og museer verden over har Axel Salto kultstatus. Han var en sentral del av design- og kunstbevegelsen «Danish Modern». Selv flere tiår etter sin formgivning fremstår Saltos arbeider som ekstraordinære.

Bakgrunn

Axel Salto (1889–1961) er en av det 20. århundrets viktigste utøvere innen keramisk kunst. Han var dansk, og opprinnelig utdannet som maler ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Men det var først med sine verk i stengods, at Salto for alvor høstet anerkjennelse. Stengods som materiale gav ham nye muligheter til å uttrykke seg kunstnerisk.

Salto regnes for å være en pioner innenfor den modernistiske bevegelsen, og hans innovative formspråk beskrives som epokedannende. I sine keramiske arbeider våget han å tilnærme seg materialet på nye og ukonvensjonelle måter, og var en av de første som brakte modernismens ideer inn i faget. Saltos arbeider skilte seg fra tidens funksjonalisme, som søkte forenkling til lette og elegante former. Hans verk kjennetegnes av et organisk og ekspressivt formspråk, der naturen og dens iboende energi var en utømmelig kilde til inspirasjon. Salto ønsket å fange øyeblikket der noe er i endring, for eksempel plantenes spiring og vekst.

Et resultat av tett og viktig samarbeid

Utstillingen Master of Stoneware inneholder nærmere 100 keramiske gjenstander. Den tar for seg perioden fra Saltos første forsøk på arbeider i stengods i 1929, frem til hans mest produktive år ved Den Kongelige Porcelainsfabrik (1933–59). I tillegg vises ere av Saltos bøker, originale skisser, samt eksempler på tekstiler og papirer som Salto har designet.

Bakgrunnen for utstillingen ved Sørlandets Kunst- museum er museets nyetablerte samarbeid med AKO Kunststiftelse / Nicolai Tangen. Nicolai Tangens store samling av nordisk modernistisk kunst, inneholder blant annet en betydelig samling av Axel Saltos stengodsarbeider. Denne stilles nå ut for første gang.

Foto: Axel Salto, vaser i knoppet stil, ca. 1947. Copyright CLAY – Royal Copenhagen Samlingen. Foto: Ole Akhøj.