Stilling ledig: Kommersiell sjef i 1-årig prosjektstilling

Søknadsfrist 18.08.2018

Fra regionalt kunstmuseum i dag – til et museum av stor nasjonal betydning i morgen. Sørlandets Kunstmuseum(SKMU) er det regionale kunstmuseet for Agderfylkene. Museet driver en utstrakt virksomhet innen forvaltning, formidling, utvikling og forskning på egen samling av kunst og kunsthåndverk. I tillegg formidler museet norsk og internasjonal samtidskunst, kunsthåndverk og kunsthistorie gjennom utstillinger, aktiviteter, verksteder og pedagogiske prosjekter.

 I tillegg til museets egen samling har SKMU fått ansvaret for Tangensamlingen. Dette er den mest betydningsfulle samlingen av nordisk modernistisk kunst, og den vokser fortsatt. Dette gir SKMU fantastiske utviklingsmuligheter.  

Følgelig er museet inne i en meget spennende og viktig utviklingsperiode for å realisere KUNSTSILO, noe som innebærer å forvandle et landemerke – den ikoniske kornsiloen – til et kunstmuseum.  Med skyhøye kunstneriske ambisjoner og markedsmessig drakraft skal museet doble antall ansatte, mer enn femdoble sitt besøk, utvide aktivitetsnivået slik at det skjer noe hele tiden på museet, og øke egne inntekter betydelig. Kunstsilo er planlagt nøkkelferdig i 2021.

KUNSTSILO skal bli et regionalt kraftsentrum, av nasjonal betydning og internasjonalt synlig.

UTLYSNING

Vi er i ferd med å bygge opp en ledergruppe som skal drifte SKMU og utvikle KUNSTSILO. Vi søker etter kommersiell sjef i ett års prosjektstilling med tiltredelse snarest.

Den kommersielle sjefen skal ha det overordnede ansvaret for å drive og bygge opp følgende områder:

 • Kommunikasjon og digital satsing
 • Merkevaren SKMU og KUNSTSILO
 • Markedsføring og salg
 • Partnerprogrammer
 • Nettverksbygging
 • Vertskap
 • Arrangement
 • Museumsbutikken

 

I tillegg skal den kommersielle sjefen planlegge følgende satsinger i KUNSTSILO:

 • Livesendinger og innholdsproduksjon for egen distribusjon
 • Ytterligere butikksatsing med designprodukter
 • Planlegging av bar, restaurant og kafé

 

Vi er på jakt etter en person med følgende egenskaper:

 • Engasjert og resultatorientert
 • Ambisiøs og målrettet
 • Profesjonell og personlig
 • Utadvendt og prestasjonsorientert
 • Komplementerende egenskaper til ledergruppen

 

Vi er på jakt etter en person med følgende utdanning og erfaring:

 • Erfaring fra kommersiell ledelse og utvikling
 • Digital kompetanse og forståelse
 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning
 • Bred erfaring er en fordel, spesielt fra kultur- og kommersiell virksomhet.

 

Kommersiell sjef rapporterer til adm. dir. og er en del av ledergruppen. Den kommersielle sjefen ansettes midlertidig i prosjektstilling for ett år. Tiltredelse snarest.

Museet tilbyr konkurransedyktige betingelser og en unik utviklingsutfordring med betydelig synlighet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ta kontakt med adm. dir. Reidar Fuglestad på tlf. +47 48159900 ved spørsmål. Send søknad til reidar@skmu.no innen 18.08.2018.