Fra venstre: Jan Oddvar Skisland (UIA), Reidar Fuglestad (SKMU), Kerry Stephen Seiler (UIA), Marit Wergeland-Yates (UIA), og Stein Olav Henrichsen (SKMU)

Ny intensjonsavtale mellom SKMU og UiA

Utvidet samarbeid om kunnskap og formidling

Tirsdag 22. mai ble det holdt et møte mellom Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder (UIA) og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), hvor en ny intensjonsavtale om et utvidet samarbeid ble signert.

 Formålet med avtalen er blant annet å:

-styrke forståelsen for betydningen av visuell kunst og kunstformidling

-benytte kunstnerisk utviklingsarbeid som grunnlag for innovativt formidlingsarbeid

-styrke barn og unges medvirkning i og medskapning av visuell kunst og kultur

-bidra til større kunnskap om tverrestetiske uttrykk og utforming av tverrfaglig tilnærming til kunstformidling

-styrke forskning på kunstformidling, kunstfag og kunst i regionen.

Følgende aksjonspunkter ble vedtatt:

-Vurdere oppstart av spesialiseringer av Master i kunstfag innen «kuratorutdanning» og «nyere kunsthistorie».

-UIA prøver å bygge opp en gruppe stipendiater relatert til SKMU med oppstart på Kunstfagsprogrammet høsten 2019.

Årlig fagdag

Det arrangeres en årlig fagdag med sentrale personer fra SKMU og Fakultet for kunstfag, UIA.

Fakultets Kick-Off

Reidar Fuglestad inviteres til å holde 10 minutters innlegg på Fakultetets Kick-Off på Kilden 22.august.