Sørlandets Kunstmuseum samtidsbroderi Draumkvedet foredrag Anne Britt Ylvisåker KODE Bergen

Onsdag 10.januar kl. 19: foredrag

Draumkvedet

Foredrag om samtidsbroderi

 

I forbindelse med visningen av Torvald Moseids broderte frise Draumkvedet har vi invitert Kurator Anne Britt Ylvisåker fra KODE (Bergen), til å fortelle om deres arbeid med utstillingen «Nålens øye. Samtidsbroderi». De siste årene har en ny interesse for materialbasert kunst og håndverksteknikker gjort seg gjeldende i samtidskunsten. Den tradisjonsrike teknikken broderi har fått en ny aktualitet de siste årene. Utstillingen Nålens øye. Samtidsbroderi var en samproduksjon mellom KODE og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Onsdag 10.januar kl. 19:00.