Graffiti for pensjonister

Prosjekt startet 10. oktober - står ut 2011

Finsk-Norsk Kulturinstitutt og SKMU Sørlandets Kunstmuseum har samarbeidet om et graffiti-prosjekt for pensjonister,  65 +. Prosjektet har fått tittel From Norway with Love, og ble åpnet 22. oktober. Prosjektleder har vært Veera Jalava, finsk kunstpedagog.

SKMU Sørlandets Kunstmuseum har i samarbeid med Kongens Senter fått 10 deltagere til prosjektet. Pensjonistene har skapt et felles bilde for byrommet i Kristiansand, i bakgården ved Kunstmuseet/Agder Kunstnersenter. Bildet ble til i løpet av 5 dager i oktober, 10–14.10, fra kl. 9–15 hver dag.  Arbeidet gjennomført med spray- og akrylmaling. Tidligere erfaring trengtes ikke fra deltagerne.

Verkstedet ble ledet av kunstpedagog Veera Jalava som tidligere har jobbet med prosjekter som ”Graffiti Grannies” i Finland, der blant annet byggeplasser har fått utsmykninger av eldre graffitimalere. Tanken er å bygge broer mellom generasjoner og å utfordre gatekunstens muligheter sammen.

Bakgrunn for Veera Jalavas prosjekt
Kulturinstitusjoner har de siste årene begynt å se på pensjonister som en betydningsfull og voksende målgruppe. I aktiviteter for pensjonister er utgangspunktet ofte i minner og hendelser fra fortiden. For eldre som fortsatt er aktive og kan bevege seg uten hjelp er det imidlertid viktig å også tilby et prosjekt der blikket rettes på samtiden og dets fenomener. Å oppleve noe nytt, overraskes og utvikles skal ikke bare være ungdommers rett.

Graffiti og gatekunst forbindes ofte med ungdommer og hiphopkultur, men i selve verket er det mange av malerne som ofte er middelaldrende. Graffitiprosjekt som engasjerer pensjonister er på den ene siden aktiverende og berikende for deltagerne selv, og på den andre siden en morsom måte å bryte fordommer mot graffiti, og samtidig la eldre skape et fargeglad budskap i byrommet.

Projektet er gjennomført med støtte av Finsk-Norsk Kulturinstitutt.