Ansatte

(Mailkontakt – bruk navnet i parentes og føy på @skmu.no)

HOVENNUMMER ER FORTSATT 380 74 900

Lars Grambye (lars.grambye)
Direktør
Dir. tlf. Vi skifter telefonsystem i uke 23/24. Nye direktenummer kommer

Randi Guri Jessen (randi)
Administrasjonssjef
Dir. tlf.

Else-Brit Kroneberg (else-brit)
Konservator, samling
Dir. tlf.

Karl Olav Segrov Mortensen (karl.olav)
Konservator, formidling
Dir. tlf.

Frank Falch (frank)
Konservator
Dir. tlf.

Mariana Teneva Koeva (mariana)
Malerikonservator
Dir. tlf.

Marte Undheim (marte)
Museumspedagog
Dir. tlf.
Mobil  99 47 12 44

Ellinor Clayhills Hedemann (ellinor)
Kontorleder
Dir. tlf.

Johanna Vaara (johanna.vaara)
Museumsvert
Tlf.

Thorbjørn Christiansen (thorbjorn)
Driftstekniker
Tlf. 99 07 91 76

Grete Haugen (grete)
Renholder
Tlf. 92 20 33 69

Anja Nilsen (anja)
Kontorfullmektig
Tlf.

Fikrije K. Opstad (fikrije)
Kontorfullmektig
Tlf.