Per Bak Jensen. Himmelgåde

30. september - 29. oktober

Våren 2017 engasjerte Nicolai Tangen på vegne av AKO Kunststiftelse to markante nordiske fotokunstnere til å skape nye verk i den gamle kornsiloen i Kristiansand. Norske Per Barclay (f. 1955) og danske Per Bak Jensen (f.1949) fikk frie tøyler i prosessen. I utstillingen «Himmelgåde» vises Per Bak Jensens fotografier som resultat av hans arbeid i siloen.

Per Bak Jensen startet sin karriere på slutten av 1980-tallet, og har siden det befestet seg som en av Danmarks mest anerkjente fotografer. Flere har beskrevet en nærmest metafysisk stemning i bildene til Bak Jensen. Noe som får oss til å se de deler av omgivelsene vi vanligvis ignorerer i ett nytt lys. I Per Bak Jensens fotografier av kornsiloen finner vi noe av det samme. Her finnes både bilder av silorørene som strekker seg majestetisk mot en blå himmel, og et bilde av fugleskitt på siloens gulv gjengitt i stor størrelse. Bildene synes å inneha en form for tidløshet, som fanger «stedets vesen». En stemning, eller en historie man blir fortalt i møtet med bygget, om siloen eller om menneskene som har vært her.

Per Bak Jensen (f.1949) bor og arbeider i Vemmetofte i Danmark. Han er utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi (1980-86), og har arbeidet som lektor på samme sted i perioden 1987-2009. Per Bak Jensens arbeider finnes i samlingene til blant annet Museum of Modern Art og Metropolitan Museum of Art i New York, Bibliothéque Nationale i Paris og Louisiana Museum of Modern Art i Danmark.

 

Hovedbilde: Per Bak Jensen, Siloen, 2017, C-print/Mat Diasec, 160 x 224 cm. Ed:1/2

 

AKO Kunststiftelse og Sørlandets Kunstmuseum
Gjennom 20 år har Nicolai Tangen samlet kunst fra det 20. århundre. Samlingen har sitt tyngdepunkt innen den norske modernistiske kunsten, men har de seneste årene blitt utviklet til å favne nordisk kunst og kunsthåndverk fra perioden. Samlingen inneholder et stort antall fotografier, som også går frem til vår egen tid, deriblant en større samling av Per Bak Jensens arbeider.

Nicolai Tangen gir nå hele samlingen sin til hjembyen Kristiansand. Gaven ble offentliggjort i 2015, og i 2016 ble samlingen lagt inn i en egen stiftelse – AKO Kunststiftelse. Sørlandets Kunstmuseum inngikk samme år en avtale med AKO Kunststiftelse om evigvarende disposisjonsrett til stiftelsens samling. Begge samlingene skal samlokaliseres i det som skal bli et nytt kunstmuseum i kornsiloen på Odderøya.