Jeppe Hein – Distance

20. mai--03. september

Distance er et interaktivt kunstverk av den danske kunstneren Jeppe Hein (f. 1974). Når du går inn i utstillings- rommet, registreres din tilstedeværelse av en sensor, og en kule sendes avgårde. I skiftende tempo baner kulen seg vei gjennom et flere hundre meter langt komplekst forløp av loops, heiser, spiraler og frie fall. Følg din egen
personlige kule gjennom en labyrintisk reise som omdanner utstillingsrommet til en bevegelig, dynamisk struktur.

Jeppe Hein oppfordrer oss til å ta i bruk sansene våre. Både i møte med hans aktive kunstinstallasjoner og i møtet med våre medmennesker. Dialog, latter og sosialt samvær er noen av hovedingrediensene i Heins kunstverk, som ligger i krysningsfeltet mellom kunst, arkitektur og teknologi.

Distance er en stedspesifikk installasjon som bygges spesielt for utstillingsarealene verket vises i. Distance er et innlån fra ARoS i Aarhus i Danmark, og oppsetningen på Sørlandets Kunstmuseum er gjennomført i samarbeid med ARoS og Jeppe Heins studio.

 

Hovedbilde: Jeppe Hein, Distance, 2004, elektrisk motor, PVC-baller, sensorer, teknisk utstyr. Foto: Marc Domage.

Courtesy KÖNIG GALERIE, Berlin, 303 Gallery, New York, Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen and ARoS, Aarhus