Underveis

8. oktober - 5. mars 2017

Velkommen til utstillingen «Underveis», som er en gruppeutstilling om det å være ung i vår tid. Vi har invitert 12 kunstnere som utforsker ulike aspekter knyttet til barndom og ungdom.

Det er flere grunner til at museet velger å vise en slik utstilling. Barn og unge utgjør i seg selv en viktig målgruppe for museet. Samtidig er det riktig å si at vi i dagens samfunn vel aldri har hatt et større fokus på nettopp denne delen av befolkningen. Vi har alle vært barn, og de fleste kan sikkert kjenne seg igjen i det allmennmenneskelige temaet, også på tvers av generasjoner.

Tittelen «Underveis» signaliserer at kjernen i prosjektet berører ulike former for endring og utvikling. Overgangen mellom barndom og ungdom skjer på kort tid, og innebærer store endringer, både fysisk og mentalt. Utstillingen handler likevel ikke om pubertet i snever forstand. Det har vært viktig å invitere kunstnere som på ulike måter nærmer seg tematikken i et bredt perspektiv. Utstillingen dekker derfor et tematisk spenn, fra seksuell oppvåkning, pubertetens kroppslige forvandlinger, kjønnsidentitet, ung selvtillit, eller typiske eksempler på vår tids ungdomskultur. Et annet aspekt er hvordan ytre hendelser som vår tids flykningskrise kan påvirke barn og unges liv og deres utvikling.

 

Deltakende kunstnere (i alfabetisk rekkefølge):

Marit Victoria Wulff Andreassen (Norge), Rineke Dijkstra (Nederland), Andrea Gjestvang (Norge), Annika von Hausswolff (Sverige), Preben Holst (Norge), Ove Kvavik (Norge), Peter Land (Danmark), kunstnergruppen Leo Gabin (Belgia), Sharon Lockhart (USA), Wynne Neilly (Canada), Mari Slaattelid (Norge), Fiona Tan (Nederland).

Kurator: Frank Falch

Underveis folder A6

 

Bilde: Mari Slaattelid, Protective, 2000, Astrup Fearnley Samlingen. Foto: Thomas Widerberg