De fire nominerte til Sparebanken Sør Kunstnerpris er Linn Pedersen (f. 1982), Signe Solberg (f. 1985), Marte Gunnufsen (f. 1980) og Ove Kvavik (f. 1985).

Alle fire vil presentere verk i utstillingen i Sal 1 på museet.

Prisen er etablert for å synliggjøre og fremme samtidskunst på Sørlandet, og for å gi en anerkjennelse til landsdelens unge kunstnere. Som regionens største personmarkedsbank har Sparebanken Sør som en sentral del av sin visjon å bidra til vekst og utvikling i landsdelen – også på det kulturelle området. Gjennom prisen får unge talenter mulighet for å utvikle, vise og formidle sin praksis.

Prisen deles ut annethvert år, og på bakgrunn av arbeidene som vises i utstillingen kåres en vinner som mottar 150.000 NOK. Vinneren utnevnes av en jury bestående av representanter fra kunstmuseer og kunstfeltet i Norge, samt en representant fra Sparebanken Sør.

PUBLIKUMSPRIS

I tillegg vil det deles ut en publikumspris pålydende 15.000 NOK.

Vær selv med og stem på din favoritt! Du kan stemme ved å avlegge stemme på museet, eller via avstemming på Facebook

Utstillingsfolder Sparebanken Sør Kunstnerpris 2016

Pressemelding på nominasjonen av årets kandidater.

Bilde: Lasse Årikstad, It Totally Made Sense at the Time (detail), 2013, Vinner av Sparbanken Sør Kunstnerpris 2014, Installasjonsfoto: SKMU