Tamar Guimarães – The Florists From Beyond the Grave

12. mars - 24. mai 2015

 

For første gang i Norge vises verk av den brasilianskfødte kunstneren Tamar Guimarães på Sørlandets Kunstmuseum.  Guimarães arbeider med et bredt spekter av medier inkludert film, video, lysbilder, tekst, lyd, tegning og installasjoner. Arbeidene i utstillingen er laget over en periode på ti år, og mange av hennes viktigste verk er presentert. Guimarães’ praksis er forskningsbasert. Hun tar utgangspunkt i allerede eksisterende objekter, for eksempel foto, tekster, dokumenter og fortellinger. Disse omorganiserer og bearbeider hun for å skape kunstverk som både har en dokumentarisk og en fiktiv karakter.

Et viktig aspekt ved Tamar Guimarães’ kunstneriske praksis, er hvordan hun anvender historien til å kommentere samtiden. Hun ønsker ikke å gjenskape og gjenoppta historiske hendelser i sine arbeider, men å se nærmere på hvordan disse kan kaste lys over dagsaktuelle politiske og sosiale problemer. Guimarães er særlig interessert i hvordan rase, klasse og arbeid kommer til uttrykk i kulturelle produkter som arkitektur, religiøs litteratur og dans. I verket Jan Leton and the Archive tar Guimarães utgangspunkt i en fortelling fra Skagen i Danmark, ikke langt fra sørkysten av Norge. Den handler om Jan Leton, en mørkhudet mann fra de vestindiske øyer som ble gitt i gave til forvalteren av Skagen tidlig på 1800-tallet. Her levde Leton som slave helt til sin død i 1827. I selve verket fortelles det om en forsker som forsøker å fremskaffe opplysninger om Leton. Kildene hun finner forteller gjerne mer om tiden de ble skrevet i, enn om mannen de skal portrettere.

Tamar Guimarães bor og arbeider i København, og har blant annet hatt separatutstillinger på Jeu de Paume Satellite, Paris (2012), Gasworks, London (2011), Artspace Sydney (2010) og Institute of Modern Art, Brisbane (2009). Arbeidene hennes har vært inkludert i flere gruppeutstillinger, slik som The Encyclopedic Palace, 55th International Art Exhibition på Veneziabiennalen (2013), på São Paulo biennialen (2010 og 2014), Under the Same Sun: Art from Latin America Today, Guggenheim Museum, New York (2014), Sharjah biennialen (2013), Better Homes, SculptureCenter, Long Island City, New York, (2013), 31o Panorama, Museu de Arte Moderna de São Paulo (2009) og Gwangju biennalen, Sør-Korea (2008). Utstillingen ved SKMU har blitt til gjennom et samarbeid med CentrePasquArt i Biel.