Jubileumsutstilling 2015. SKMU 20 år

18. juni--17. januar

I 2015 fyller Sørlandets Kunstmuseum 20 år.  Det har vi valgt å markere med en rekke forskjellige aktiviteter i løpet av året.  I et jubileumsår er det naturlig å rette et særlig regionalt fokus på utstillingsprogrammet. Sørlandets Kunstmuseum har som en av sine viktigste oppgaver å vise, utforske og stimulere kunstlivet i landsdelen. Til sommeren åpner derfor en stor jubileumsutstilling med verk av nålevende kunstnere med tilknytning til Sørlandet.

Vi har invitert 33 kunstnere som arbeider i , eller kommer fra vår region, og der flere av dem jobber internasjonalt. Kunstnerne sprer seg over ulike generasjoner og bruker ulike kunstneriske medier og uttrykk. Vi ønsker å gi publikum et bilde av noe av kvaliteten og mangfoldet innenfor den visuelle kunstscenen i vår region.

Følgende kunstnere bidrar til utstillingen: 

Frank Brunner, Espen Dietrichson, Kristin Evensen, Jan Freuchen, Eirik Gjedrem, Marte Gunnufsen, Elisabeth Astrup Haarr, Sidsel Hanum, Erlend Helling-Larsen, Thomas Hestvold, Preben Holst, Ann Cathrin November Høibo, Gunnhilde Høyer, Elin Igland, Tom Lid, Marianne Lund, Lars Morell, Hans Otto Minge, Trond Nicholas Perry & Agata Sander, Erik Pirolt, Leonard Rickhard, Inger Johanne Rasmussen, Marit Roland, Lise Schønberg, Signe Solberg, Marthe Elise Stramrud, Barbro Raen Thomassen, Mirjam Raen Thomassen, Hedvig Winge, Tori Wrånes, Lasse Årikstad, Øystein Aasan