Før og nå til etterpå

15. februar - 21. september

Det å reflektere over tiden som går ligger i kjernen av ethvert museum, og det å forvalte og bevare en kunstsamling er på mange måter å jobbe mot tiden. Blant annet for å få kunstverkene til å vare så lenge som mulig, men også for å fortelle og undersøke historier fra fortiden. Det å kjøpe inn verk til samlingen handler på mange måter om å løfte noen ting ut av samtiden fordi det er viktig å bevare dem for ettertiden.

I denne utstillingen viser vi et utvalg av samtidskunst og kunsthåndverk som er innlemmet i museets samling de siste 4–5 årene. SKMU har kjøpt inn verk av en rekke kunstnere med tilknytning til regionen i tillegg til enkelte nasjonale og nordiske navn. Utstillingen gir således et godt innblikk i innkjøpspolitikken på museet de siste 5 årene. Her viser vi tekstilkunst, videokunst, fotografi, tegning, keramikk og mye annet. Mange av verkene tematiserer også tid, enten som som bestemte øyeblikk, som del av en kunstnerisk prosess, som uunngåelig forvitring, eller ved å se på historien som en mulighet til å skape noe nytt.

I tillegg til verk av en rekke regionale, nasjonale og nordiske kunstnere viser utstillingen hele donasjonen med verk av Kari Christensen.