22 women – et prosjekt av Alfredo Jaar

10. oktober 2014 - 15. februar 2015

22 små portretter av kvinner belyses av tallrike lyskastere. Kvinnene er alle modige aktivister som, på tross av at de er aktive i verden i dag, er ukjente for det brede publikum. Hvem er de, og hvorfor retter Alfredo Jaar søkelyset mot akkurat dem, på samme tid som han erkjenner deres usynlighet? Kvinnenes historie blir fortalt i et eget hefte som følger utstillingen.

Alfredo Jaars arbeider er alltid en respons på hendelser hentet fra det virkelige liv.

I en tid der allmennheten har blitt ufølsom ovenfor den enorme mengden med informasjon som omgir dem, undersøker Jaar hvilke muligheter kunsten har for å formidle oppfatninger og forståelser av virkelige hendelser og situasjoner. Han demonstrerer at kunst ikke bare handler om estetikk, men at den også er et mektig kommunikasjonsmiddel.

Alfredo Jaars kunst kan beskrives som kompromissløs, innovativ og fengslende. Han er blant annet kjent for sine store installasjoner hvor han utforsker og problematiserer tema som krig, korrupsjon, sosial urettferdighet og skjevheter i den globale maktbalansen. Gjennom et kritisk og humanistisk verdenssyn kommenterer arbeidene hans verden i dag. Samtidig utfordres betrakteren på sin egen rolle og sitt eget ansvar i verdenssamfunnet.

Alfredo Jaar er kunstner, arkitekt og filmskaper.  Han er født i Santiago, Chile i 1956, og har vært bosatt i New York siden 1982.

Pressemelding 22 Women