MUSEETS SAMLING

siste dag 8. mars

I 2013 var det 100 år siden kvinner fikk full stemmerett i Norge. Derfor har vi valgt å sette fokus på verk av kvinnelige kunstnere i museets samling. Vi har valgt tre ulike innfallsvinkler.

Kvinner (og menn)

Vi har sett på hvordan verkene i samlingen fordeler seg på kvinnelige og mannlige kunstnere. Hvordan har innkjøpsbudsjettet vært benyttet på kunst laget av kvinner kontra kunst laget av menn? Hvilke typer kunstverk har vi som er laget av kvinner – er det noen kunstneriske disipliner som utpeker seg? Og ikke minst hvordan har dette utviklet seg gjennom tiden, fra Billedgalleriet ble etablert i 1902 og frem til SKMUs samling i dag?

Kvinners (kunst)historie

Vi har også undersøkt om verk i museets samling kan fortelle noe om kvinners historie – både den generelle historien og kvinners posisjon innenfor kunsthistorien. Finnes det verk som kan knyttes til kvinners vilkår, rettigheter og ønsker til ulike tider? Hvilke muligheter hadde for eksempel en kvinne mot slutten av 1800-tallet i Norge dersom hun ønsket seg en kunstnerisk karriere?

Samtiden

Samtidskunst er en sentral del av SKMUs samling, og flere rom er viet til denne. Et bakteppe for denne delen har vært kvinneforskningens diskusjon om det finnes et særegent kvinnelig billedspråk? På 1800-tallet tok kunstkritikerne det for gitt at kvinnelige egenskaper åpenbarte seg i kvinnenes kunstverker. I hvilken grad preges kunstnerens virkelighet i dag av kunstnerens kjønn? Er kjønn et fruktbart perspektiv for å nærme seg et kunstverk?

 

Museets Samling 2013 Folder A6

Pressemelding: Diskriminering i kunstmuseene