Hesselholdt & Mejlvang – The Dark Passenger

29. september 2012 - 24. februar 2013

Den danske kunstnerduoen Sofie Hesselholdt & Vibeke Mejlvang bygger opp et symboltungt univers i sin utstilling på SKMU. Med utgangspunkt i ulike nasjonalflagg undersøker de hvordan farger, figurer og materialer kan brukes for å symbolisere makt og kontroll.

Sentralt for duoen står et ønske om å berøre publikum, og å skape reaksjoner og debatt. De fremhever samtidskunstens kritiske rolle, dens aktivistiske potensial. I mange år har en sentral tematikk vært knyttet til nasjonalisme, i særlig grad dens mer radikale uttrykk. Andre temaer er rasisme, problemstillinger knyttet til kjønn og sosiokulturelle fenomener. Mange kunstverk uttrykker en ambivalens. Den fremtrer som en form for «uorden» i forhold til kjente fenomener i den virkeligheten vi vanligvis forholder oss til. Humor og overraskelser er andre virkemidler.

Som flere av sine samtidige kunstnerkollegaer, har ikke duoen bundet seg til et bestemt uttrykk eller kunstkategori, men anvender fritt de materialer og uttrykk som er mest tjenelige for å formidle et budskap. Slikt sett er det ingen begrensninger for sammensetninger og referanser. Praksisen spenner vidt, og inkluderer både enkeltverk, naturalistiske figurer i keramikk, installasjoner og større scenografiske oppstillinger hvor duoen tar i bruk møbler og gjenstander som tas ut av sine vante sammenhenger og settes inn i nye konstellasjoner.

Vibeke Mejlvang (f. 1976) og Sofie Hesselholdt (f. 1974) har arbeidet sammen siden 1999. Utstillingen er deres mest omfattende utenfor Danmark hittil, og deres første soloutstilling i et museum.

www.hesselholdt-mejlvang.dk

Folder A5 Hesselholdt Mejlvang