Tapio Wirkkala – SKULPTØR

18. februar - 6. mai 2012

Tapio Wirkkala (1915-1985) er en av verdens mest kjente finner, og var en av Nordens fremste formgivere i tiårene etter 2. verdenskrig. Gjennom sin enorme produksjon av skulpturer og designobjekter var Wirkkala en ledende figur innen Finlands moderne kunstindustri, og en foregangsfigur innen abstrakt skulptur i etterkrigstidens
Finland.

Wirkkalas berømmelse er kanskje først og fremst knyttet til hans virke som designer. Han nærte en dyp respekt for håndverket, i tillegg til å være en fremragende tegner.

Som formgiver arbeidet han like gjerne med glass og porselen som tre, metall og akryl, og står bak flere legendariske designer for kjente produsenter som Iittala i Finland, Rosenthal i Tyskland og Venini i Italia. Wirkkala satte seg inn i produksjonsprosessene hos de ulike produsentene han arbeidet for. Ofte utførte han prototypene selv og designet ut fra en førstehåndskunnskap til materialet han arbeidet med.

I utstillingen på SKMU Sørlandets Kunstmuseum presenteres Tapio Wirkkalas arbeid for første gang i et større omfang for publikum i Norge. Utstillingen har sitt tyngdepunkt i Tapio Wirkkalas unike finèrskulpturer som allerede på 1950-tallet vekket internasjonal oppmerksomhet. I skulpturene kombinerte han sin uovertrufne materialforståelse og tekniske
briljans, med en bred kjennskap til internasjonale tendenser innen moderne, abstrakt skulptur. Skulpturenes avanserte geometriske prinsipper, fascinerende linjespill og naturlyriske abstraksjoner har siden gjort dem til internasjonale symboler for den finske modernismen. Utstillingen viser i tillegg mange av Wirkkalas designobjekter i tre, metall, glass og porselen, og trekker på den måten formale linjer mellom designeren og kunstneren Tapio Wirkkala. 

Wirkkala var både skulptør, glassdesigner, porselensdesigner, smykkedesigner, grafisk designer, utstillingsdesigner m.m., og utviklet alt fra hverdagslige bruksgjenstander til avanserte abstrakte skulpturer og større offentlige kunstverk. I tillegg til å sette sitt merke på mange finners hverdag i etterkrigstiden, fikk han stor internasjonal anerkjennelse, mottok en rekke priser, og var den fremste eksponenten for finsk formgivning i mange år. Hans omfattende og mangfoldige produksjon viser en frihet og idèrikdom som beveger seg på tvers av skillelinjene mellom kunst og design. I tillegg til
materialforståelse og respekt for håndverket, peker Wirkkalas arbeid frem mot hvordan mange yngre kunstnere i dag beveger seg fritt innenfor et bredere kreativt nedslagsfelt.

Utstillingen er et samarbeid mellom SKMU Sørlandets Kunstmuseum, Kunstmuseet i Tønder, EMMA Espoo Museum of Modern Art og Tapio Wirkkala Rut Bryk Stiftelsen. Utstillingen er støttet av Nordisk Kultufond.

Det er gitt ut en bok i forbindelse med utstillingen.
Se mer Museumsbutikken

Antti Siltavuori Wirkkalas venn og tidligere styreleder i Tapio Wirkkala Rut Bryk Stiftelsen er kurator forutstillingen i samarbeid med direktør for EMMA, Markku Valkonen.