Spiralen og kvadratet

2. juni - 9. september 2012

Hva skjer i oversettelsen av kunnskap mellom ulike kulturer, språk og generasjoner, mellom kunstverk og publikum? Fører oversettelse til en direkte overføring av innhold og betydninger? Eller fører den til en ”overskapelse” som utsletter originalen?

I sommerens utstilling Spiralen og kvadratet. Øvelser i oversettbarhet viser vi verk av nærmere 20 ledende internasjonale kunstnere som berører disse spørsmålene.

I en tidvis labyrintisk opplevelse vil publikum møte et mangfold av uttrykk og kunstneriske strategier som både utfordrer, forvirrer og krever aktiv deltagelse. Ofte må man ta stilling til hvordan man selv reagerer på noe, forstår noe og hvordan man henter ut betydninger i møte med kunstverkene.

Flere verk vil ha form av enkeltstående og tidsavgrensede performancer og happeninger.

Utstillingen er satt sammen av kuratorene Jochen Volz og Daniela Castro, som begge arbeider i Brasil. De har tatt utgangspunkt i den brasilianske forfatteren Osman Lins’ kultroman Avalovara fra 1973. Spiralen og kvadratet låner både sin tittel og struktur fra Lins bok, og kuratorene ønsker å trekke paralleller mellom kunstnerisk praksis og ulike typer av oversettelse. Verkene i utstillingen kan slik sees på som forskjellige øvelser i oversettbarhet.

Deltakende kunstnere i Spiralen og kvadratet er Angela Detanico & Rafael Lain, Mauricio Dias & Walter Riedweg, Eugenio Dittborn, Öyvind Fahlström, Dominique Gonzalez-Foerster, Cao Guimarães, Laura Lima, Dora Longo Bahia, Renata Lucas, Cinthia Marcelle, Rodrigo Matheus, Cildo Meireles, João Modé, Fabio Morais, Rivane Neuenschwander, Rirkrit Tiravanija og Haegue Yang.

Utstillingen er produsert av Bonniers Kunsthall i Stockholm, som del av et større internasjonalt forskningsprosjekt om oversettelse og oversettbarhet med brasiliansk kultur som fokus. Utstillingen ble gjennom våren vist på Trondheim Kunstmuseum delt opp i 3 mindre kapitler, og kan igjen nå oppleves i sin helhet i sommer på SKMU.

 

INFORMASJONSFOLDER OM UTSTILLINGEN