Deponerte verk i SAL 1

4. februar 2012 -

SKMU viser nå i store SAL 1 en rekke deponerte verk fra SAMLINGEN, som ikke er blitt vist før. Dette er en del av den store utstillingen av SAMLINGEN som åpner i sin helhet 17. mars 2012. I SAL 1 viser vi nå verk av Ida Ekblad, Gardar Eide Einarsson, Bjarne Melgaard, Eline Mugaas, Frank Brunner, Thomas Struth og Bård Breivik.

Foto over viser Frank Brunner, The Grand Mirrors, 2008, Olje på lerret. (mer info nederst)

Tekster deponerte verk i SAL 1 SKMU

I Sørlandets Kunstmuseums samling finner vi flere deponerte kunstverk. At et verk er deponert betyr at kunstmuseet ikke er rettmessig eier av verket, men at det har overtatt disposisjon retten og ansvaret for kunstverket. Museet har dermed ansvaret for at verket forvaltes, oppbevares og forsikres på best mulig måte. Formålet er at kunstverket kommer det allmenne publikum til gode.

I Sørlandets Kunstmuseums tilfelle er selve utgangspunktet for museet et depositum – nemlig kunstverkene fra gamle Christianssands Billedgalleri. Det var Christianssands kunstforening som startet oppbygningen av Billedgalleriet i perioden fra 1902 og fremover. Da Sørlandets Kunstmuseum ble etablert i 1995 ble en deponeringsavtale inngått. Billedgalleriets kunstsamling utgjør grunnstammen i Sørlandets Kunstmuseums samling, og består av totalt 869 verk.

Etter etableringen av museet har samlingen vår fortsatt å vokse, og har blitt supplert gjennom egne innkjøp, gaver og nye deponier. Pr i dag teller samlingen totalt 1384 verk.

Museet arbeider aktivt med både private samlere og stiftelser for å få tilgang til deponier. De deponerte verkene skal støtte opp under, og samtidig supplere, museets øvrige samlings – og utstillingsprofil. Brorparten av verkene som er tatt inn i deponi de senere årene består av norsk og internasjonal samtidskunst. Hovedmålsetningen med inntak av deponier er å gi publikum tilgang til en bedre samling av høy kvalitet, og mulighet til å se verk som ellers ikke ville vært tilgjengelig for offentligheten. I og med at det følger et stort ansvar med å ta inn verk i deponi, vurderes vært inntak nøye.

Sparebankstiftelsen DNB NOR er blant dem som har Sørlandets Kunstmuseum har inngått et samarbeid med. Stiftelse er i ferd med å bygge opp en betydelig kunstsamling som i stor grad deponeres ved norske museer. I direkte samarbeid med museene kjøper de inn kunstverk som museene ønsker seg, men ikke har mulighet til å anskaffe selv. Kunsten deponeres i et langtidsperspektiv.

 

Frank Brunners (f.1971) malerier skildrer gjerne et øyeblikk, som fanget gjennom et kamera. Vi ser mennesker, satt inn i en bestemt situasjon. Øyeblikket fanges gjennom et vell av farger, stemt av mot hverandre til en vakker harmoni. Det rent maleriske, pastose uttrykk trer klart frem.

Brunner har arbeidet mye med refleksjoner i sine motiver– gjerne speilinger i vannpytter eller vannbassenger hvor man ser den omkringliggende natur og mennesker reflektert, eller kastet tilbake fra bildet. I Grand Mirrors er det speilflater, og ikke vannflater, som kaster refleksjonene. I arbeidet har Brunner malt en rekke mindre speil plassert i vinkler, som for et eksperiment.

Bakgrunnen er en historie fra år 200 f.kr da Arkimedes fikk satt opp slike speil langs et stred ved innseilingen til Syracusa, den greske kolonien på Sicilia, som forsvar mot den romerske flåten. I følge myten klarte de å samle solstrålene og sette fyr på skipene.

I Brunners speil reflekteres lyse trestammer, noen i brann, mot en bakgrunn av rosa lys. Innimellom er det avbildet menn, som flyktige skikkelser, i ferd med og forsvinne ut eller inn av bildet. Grand Mirrors er en del av utstillingsprosjektet ”Abaton”, som er gresk og betyr en by eller et sted som alltid flytter på seg – kanskje et bilde på det moderne menneskets stadige drift? Frank Brunner er født i Kristiansand, men bor og arbeider i New York og Oslo.

Verket tilhører Sparebankstiftelsen DNB NOR.

Foto: Kjartan Bjelland