MUSEETS SAMLING 2012

Permanent

Museets Samling presenterer vi verk fra samlingen, denne gang med samlingens egen historie som tema. I stedet for å forsøke å fortelle hele historien, ønsker vi gjennom mindre og mer fokuserte fortellinger å vise hvordan ulike verk har blitt en del av samlingen. Hva innebærer det å bygge opp en kunstsamling og hvilken funksjon har den i et museum? Det fins mange historier å fortelle, og den jevne besøker vil legge merke til ulike utskiftninger over tid.

Museets samling består av Christianssands Billedgalleri, og den kunsten museet selv har kjøpt inn siden opprettelsen i 1995. Billedgalleriet ble opprettet i 1902 av Christianssands Kunstforening og består av totalt 869 verk. Samlingen utgjorde et viktig argument både for etableringen og lokaliseringen av et kunstmuseum i Kristiansand.

Ved opprettelsen av SKMU Sørlandets Kunstmuseum besluttet man å samle på både billedkunst og kunsthåndverk. En unik kombinasjon for et museums samling i Norge. SKMU har siden opprettelsen hatt et sterkt fokus på samling av samtidskunst og har gått til innkjøp av verk av både toneangivende, nasjonale kunstnere og kunstnere med regional tilknytning, samt enkelte nordiske innslag.

I tillegg har museet i sin samling en rekke deposita/langtidslån fra private samlere, med verk av markante nasjonale og internasjonale samtidskunstnere.

I nåværende utstilling av museets samling finner man ulike temaer for hvert rom. Noen rom viser et utvalg av gaver, vi har rom som fokuserer på kunsthåndverk, eller nylige innkjøp. Andre rom kan ta for seg en genre som landskap fra Sørlandet, eller ett medium som i videorommet. Noen kunstnere som Edvard Munch, Grete Nash og Else Marie Jakobsen har fått egne rom. I tillegg viser vi verk av blant  annet Christian Krohg, Oda Krohg, Amaldus Nielsen, Sidsel Hanum, Leonard Rickhard, Øystein Aasan, Marit Følstad og Ole Jørgen Ness, Sverre Malling, Maiken Bent mfl.

 

INFORMASJONSFOLDER OM SAMLINGSUTSTILLINGEN