Sanna Kannisto – fieldwork

15. oktober 2011 - 15. januar 2012

Utstillingen vises både på SKMU og Agder Naturmuseum.
En billett gjelder begge steder.


Sanna Kannisto (f. 1974 i Finland) tilhører en yngre generasjon kunstnere som befester en sterk satsning på fotografiet i Finland. Kannisto arbeider både med fotografi og video med utgangspunkt i forskningsturer hun har gjort til biologiske feltstasjoner i Brasil, Fransk Guyana og Costa Rica. I regnskogen liker Kannisto å tenke på seg selv som en visuell forsker hvor hun kombinerer metoder fra naturvitenskap, antropologi, arkeologi og stillebenmaleri. Sentralt står forholdet mellom en uoversiktlig og viltvoksende natur, og hvordan vi mennesker forsøker å kartlegge, systematisere, forstå og forklare en slik natur.   

En del av Kannistos arbeid dokumenterer metodene og arbeidsprosessen hennes. I enkelte fotografier portretterer hun seg selv.  Ofte viser de underfundige og humoristiske situasjoner som tidvis understreker det fascinerende ved settingen Kannisto befinner seg i. Samtidig kommer det konstruerte og kunstneriske tydelig frem, ofte gjennom Kannistos eget ansiktsuttrykk, eller gjennom sammenhengen hun er avbildet i. Et eksempel på dette er når hun er avbildet ved et arbeidsbord mens hun kaster et blikk opp på en flygende flaggermus.

I regnskogen arbeider Kannisto med små inngrep. Hun forsker på ulike visuelle sammenstillinger. Hun merker for eksempel skogen med røde flagg og bånd som drukner i den store sammenhengen. Det kan fremstå som litt håpløse forsøk på å skape et system i regnskogens uoverkommelighet. Sanna Kannisto har i tillegg en metode hvor hun isolerer enkelte planter og dyr i en hvit lysboks. Boksen kan minne om en liten teaterscene hvor hun gjør sine nærstudier.

Kannisto balanserer hele tiden mellom naturvitenskapens undersøkelse av naturen og kunstens refleksjon over hvordan vi fremstiller verden. Slik viser hun oss hvordan naturen er en utømmelig kilde for fascinerende motiver og studieobjekter. Samtidig stiller Kannisto spørsmål ved fotografiets rolle som sannhetsbærer i en naturvitenskapelig tilnærming til den samme naturen.

Fieldwork er et samarbeid mellom SKMU Sørlandets Kunstmuseum og Agder Naturmuseum og botaniske hage og er Sanna Kannistos første soloutstilling i Norge. Utstillingen foregår på begge museer. En billett gjelder begge steder uansett hvor billetten kjøpes. www.naturmuseum.no

Utstillingen støttes av FRAME

Karl Olav Segrov Mortensen, kurator